+48 32 285 06 00
faser@faser.com.pl

APARAT POWIETRZNY BUTLOWY APS/3-600

Aparat powietrzny butlowy typu: APS/3- 600

 

Przeznaczenie:

Aparaty powietrzne butlowe typu APS/3_-600 są sprzętem ochrony dróg oddechowych, stosowanym do celów ochrony pracy, przeciwpożarowych, ratownictwa i ewakuacji poszkodowanego ze strefy zagrożonej w środowisku powietrznym w przemyśle.
Aparaty nie są przeznaczone do nurkowania.
Umożliwiają one oddychanie przy niedostatku tlenu oraz w razie obecności w otaczającej atmosferze substancji szkodliwych występujących w dowolnym stężeniu, jeżeli nie 

wpływają one niszcząco na zespoły aparatu i nie powodują zmiany w jego działaniu.
Aparaty nie zabezpieczają przed możliwością zatrucia poprzez skórę. Aparaty mogą być używane w temperaturze otoczenia -30°C do +60°C.
Aparaty z serii APS/3_-600 spełniają wymagania Dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz normy zharmonizowanej EN 137.
Aparaty typu APS/3_-600 przystosowane są do noszenia na pasie koalicyjnym, który jest połączony z koszem, w którym znajduje się butla z powietrzem. Dodatkowo są przystosowane do mocowania na pasie szelkowym „Atlas”

Typy aparatów:

„APS/3S-600 – podciśnieniowy – automat STANDARD „ATS 600” / maska MT848 „Panorama Standard” FASER S.A.
„APS/3N-600 – nadciśnieniowy – automat nadciśnieniowy „ATX 600” / maska MT791 „Panorama Plus” FASER S.A.

Dane techniczne:

„Czas ochronnego działania przy średnim zużyciu
powietrza 30 dm³/min:

– całkowity 20min
– bez powietrza rezerwowego 16min

Ilość butli w aparacie 1
Pojemność butli/ średnica butli 2 dm³/103mm
Max. Ciśnienie napełniania butli 30 Mpa
Zapas powietrza w butli 600 dm ³
System redukcji ciśnienia dwustopniowy o stopniach rozdzielonych
Ciśnienie zredukowane 0,67-0,75 Mpa
Złącze automatu oddechowego Rd40x1/7 lub M45x3 lub szybkozłącze
Ciśnienie zadziałania sygnału ostrzegawczego 5,5 ± 0,5 Mpa
Wydatek automatu oddechowego
przy podciśnieniu 1000Pa minimum 300 dm ³/min
Opór wdechu dm nie większe od 450 Pa
Masa aparatu napełnionego
powietrzem i z maską twarzową max. 5,3kg
Wymiary gabarytowe:
Wysokość x szerokość x grubość 454 x 103 x 103m
Certyfikat oceny typu WE nr. WE/S/992/2007
Spełnia wymagania normy EN-137