+48 32 285 06 00
faser@faser.com.pl

Formularze/Druki

Mając na uwadze świadczenie usług serwisowych na najwyższym poziomie firma FASER S.A od dnia 02.04.2024 r. wprowadza do obiegu druk „Formularz zgłoszenia serwisowego”. Ma to na celu przyspieszenie działań serwisowych wynikających ze zlecanych przez Państwa zgłoszeń.

            W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z procedurą wypełniania przedmiotowego formularza:

  1. Nr zgłoszenia wypisuje pracownik serwisu firmy FASER S.A po otrzymaniu „Formularza zgłoszenia serwisowego”;
  2. Data zgłoszenia – dzień w którym zostanie wypisany formularz;
  3. W pkt.1 formularza należy wypełnić puste pola: Podmiot zgłaszający, osoba zgłaszająca (imię i nazwisko), telefon oraz adres e-mail;
  4. W pkt.2 formularza należy wpisać nazwę wyrobu/usługi/przyrządu, ilości sztuk oraz datę zakupu/przeglądu/ostatniej naprawy;
  5. W pkt.3 formularza należy szczegółowo opisać co się dzieje z danym wyrobem, urządzeniem lub przyrządem (jeśli dotyczy pomiarów parametrów – podać wyniki, uwzględniając zakres);
  6. W dolnej części formularza znajdują się uwagi z którymi należy się zapoznać;

 

 

Druk „Formularza zgłoszenia serwisowego” należy pobrać za pośrednictwem strony internetowej www.faser.com.pl, zakładka „formularze/druki”, następnie wypełnić i złożyć w siedzibie FASER S.A lub przesłać skan mailem na adres: serwis@faser.pl.

Na podstawie wypełnionego formularza do 14 dni od daty dostarczenia do firmy FASER S.A, dział serwisu rozpatrzy formularz i skontaktuje się  z podmiotem zgłaszającym w celu ustalenia dalszego postępowania z wyrobem/przyrządem/usługą.

Wszystkie powiadomienia zgłoszone z pominięciem ww. druku pozostaną bez rozpatrzenia.