+48 32 285 06 00
faser@faser.com.pl

Firma

Szanowni Państwo

Rozwój techniki górniczej oraz industrializacja gospodarki w Polsce po drugiej wojnie światowej uwypukliła zagadnienia bezpieczeństwa pracy załóg kopalń i fabryk. Z tego względu w 1954 roku Minister Górnictwa i Energetyki powołał do życia Fabrykę Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych ”FASER”, przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji sprzętu ochronnego i ratunkowego.

Nasze wyroby chronią życie i zdrowie ludzkie, dlatego muszą być bardzo skuteczne i niezawodne w działaniu. O tym czy nowy wyrób zostanie wdrożony do produkcji decydują wyniki badań i testów. Prowadzimy je we własnych laboratoriach badawczych i pracowniach konstrukcyjnych. Dodatkowo wszystkie nasze wyroby są atestowane przez polskie instytucje klasyfikacyjne, jakimi są: Centralny Instytut Ochrony Pracy, Wyższy Urząd Górniczy, Główny Instytut Górnictwa, Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii oraz Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.

Każdy sprzedawany wyrób posiada ocenę co najmniej jednej z tych instytucji.
Sprzęt produkowany przez Fabrykę Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych ”FASER” S.A. znajduje zastosowanie przede wszystkim w górnictwie, hutnictwie, przemyśle chemicznym i petrochemicznym, a ponadto w straży pożarnej, przemyśle obronnym, stoczniowym, rolnictwie i lecznictwie.

Od wielu lat prowadzimy eksport naszych wyrobów. Dobre oceny jakie uzyskują nasze wyroby za granicą znajdują potwierdzenie w utrzymaniu ciągłości eksportu. Prowadzimy samodzielną działalność eksportową oraz przy współpracy z polskimi organizacjami handlu zagranicznego.

Dzień dzisiejszy to realizacja Misji „Służymy Waszemu Bezpieczeństwu” poprzez oferowanie wysokiej klasy sprzętu ochronnego dróg oddechowych i lamp nahełmnych, których jakość potwierdzona jest licznymi certyfikatami, między innymi ISO 9001:2015, AQAP 2110:2016. Spółka posiada koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wytwarzanie i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym.

Spełniając zadania wynikające z profilu produkcji naszej firmy zgromadziliśmy sztab specjalistów w zakresie konstrukcyjnym, badawczym, jakościowym oraz wykonawczym.

Oferujemy

» Aparaty tlenowe

» Maski 

» Pochłaniacze

» Sprzęt kontrolno – pomiarowy

» Lampy i akumulatory

» Ładownice

» Sprzęt do obsługi lamp akumulatorowych

» Filtropochłaniacze

» Ochrony zbiorowe dróg oddechowych (schronowe i obiektów ruchomych)