+48 32 285 06 00
faser@faser.com.pl

Kontakt

  Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
mgr Małgorzata Maciejewska
32 285 06 00 
maciejewska@faser.pl
 
Dyrektor
ds. Handlowo-Produkcyjnych

PROKURENT
mgr Grzegorz Kupilas

32 285 06 30
kupilas@faser.pl
Główna Księgowa
PROKURENT
mgr inż. Irena Łęgosz-Niedbała
32 285 05 49
Dyrektor ds. Administracji
i Infrastruktury

PROKURENT
mgr inż. Andrzej Ferdyn
32 285 06 05
Zastępca Dyrektora
ds. Techniczno-Produkcyjnych

mgr inż. Marek Ferdyn
32 285 06 20
  Zastępca Dyrektora
ds. Infrastruktury

i Produkcji Jednostkowej
Grzegorz Szczotarz
32 285 05 10
     

Dział Sprzedaży i Promocji

Sprzedaż krajowa:
32 285 06 28 • 32 285 06 29
zbyt@faser.com.pl

Zamówienia Publiczne

32 285 06 09
zamowieniapubliczne@faser.com.pl

Współpraca z zagranicą/cooperation with foreign countries
32 285 06 32
hx@faser.com.pl

Dział Finansowo – Księgowy
32 285 06 25 • 32 285 05 59
finansowy@faser.com.pl  

Informacja
32 285 07 77
faser@faser.com.pl

Dział Serwisu, Usług i Kooperacji
32 285 05 55 • 32 285 05 69
32 285 06 48

serwis@faser.com.pl
grzebyk@faser.com.pl

Dział Gospodarki Materiałowej
32 285 06 35 • 32 285 06 41
himiolczyk@faser.pl 

 

Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych
„FASER” Spółka Akcyjna
ul. Nakielska 42/44
42-600 Tarnowskie Góry

NIP: 645-19-90-574; NIP VAT UE PL 645-19-90-574

Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy KRS
NR KRS 0000052134

REGON 272410537
Kapitał zakładowy – wpłacony: 3 000 000 zł
Nr rachunku bankowego: ING Bank Śl. S.A. 40 1050 1230 1000 0002 0288 1850