+48 32 285 06 00
faser@faser.com.pl

Mapa

Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER” Spółka Akcyjna
ul. Nakielska 42/44 42-600 Tarnowskie Góry
NIP: 645-19-90-574; NIP VAT UE PL 645-19-90-574
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy
KRS NR KRS 0000052134 REGON 272410537
Kapitał zakładowy – wpłacony: 3 000 000 zł
Nr rachunku bankowego: ING Bank Śl. S.A. 40 1050 1230 1000 0002 0288 1850
Telefon – informacja tel: +48 32 285 06 00 Fax +48 32 285 34 13
faser@faser.com.pl
SŁUŻYMY WASZEMU BEZPIECZEŃSTWU