+48 32 285 06 00
faser@faser.com.pl

APARAT POWIETRZNY BUTLOWY APS/3N-800

APARAT POWIETRZNY butlowy typu: APS/3N-800

 

PRZEZNACZENIE

Aparaty powietrzne butlowe typu APS/3 są sprzętem ochrony dróg oddechowych, stosowane do celów ochrony miejsca pracy, przeciwpożarowych, ratownictwa i ewakuacji poszkodowanego ze strefy zagrożonej w środowisku powietrznym w przemyśle, pożarnictwie i na statkach. Umożliwiają one oddychanie przy niedostatku tlenu oraz w razie obecności w otaczającej atmosferze substancji szkodliwych występujących w dowolnym stężeniu, jeżeli nie wpływają one niszcząco na zespoły aparatu i nie powodują zmiany w ich działaniu. Aparaty nie zabezpieczają przed możliwością zatrucia przez skórę.

Podczas działania w rejonie awarii, w którym mogą występować strefy zakażeń toksycznych środkami przemysłowymi (TSP), bojowymi środkami trującymi (BST), substancjami promieniotwórczymi i środkami biologicznymi występującymi we wszystkich możliwych dla danego środka postaciach (ciała stałe, ciecz, aerozol, pary), wpływające niszcząco na aparat i na możliwość zatrucia użytkownika przez skórę, aparat należy stosować w ukompletowaniu z gazoszczelną odzieżą ochronną i rękawicami ochronnymi.

Aparat powietrzny butlowy APS/3 jest wykonany w 14 wersjach. Wyszczególnione typy aparatów oznaczono:
symbolem APS/3S jako standardowe z zastosowaniem maski z szybą panoramiczną zapewniającą szczelne przyleganie do twarzy i lekkim automatem oddechowym z tworzywa w wykonaniu standardowym z łącznikiem gwintowym Rd 40 x 1/7. Aparaty te charakteryzują się tym, że zależnie od fazy cyklu oddechowego, pod maską panuje podciśnienie (przy wdechu) lub nadciśnienie (przy wydechu).
Symbolem APS/3N jako nadciśnieniowe z zastosowaniem maski z szybą panoramiczną i lekkim automatem oddechowym z tworzywa w wykonaniu nadciśnieniowym z łącznikiem gwintowym M 45 x 3 lub szybkozłączem. Aparaty te charakteryzują się tym, że niezależnie od fazy cyklu oddechowego (wdech lub wydech) pod maską zawsze panuje nadciśnienie, uniemożliwiające przedostawanie się z zewnątrz powietrza skażonego do dróg oddechowych użytkownika. Z uwagi na szczególne przeznaczenie aparatu do pracy w środowisku o dużym stopniu skażenia, aparat przewidziany jest również do współpracy z gazoszczelną odzieżą ochronną produkcji krajowej z Grudziądza firmy AUER i firmy szwedzkiej Trelleborg, przez wyposażenie aparatu w zależności od zamówienia w trójnik i przewód do wentylacji odzieży.
Aparaty podciśnieniowe typu APS/3S-800P na pasie ATLAS dla przemysłu i APS/3S-800/S na pasie strażackim dla straży pożarnych noszone są na boku jako standardowe z zastosowaniem maski z szybą panoramiczną zapewniającą szczelne przyleganie do twarzy i lekkim automatem oddechowym z tworzywa w wykonaniu standardowym z łącznikiem gwintowym Rd 40 x 1/7″.

Aparaty nadciśnieniowe typu APS/3N-800/P na pasie ATLAS dla przemysłu i APS/3N-800/S na pasie strażackim dla straży pożarnych noszone są na boku jako nadciśnieniowe .

Certyfikat oceny typu WE nr. WE/S/152/2004 , WE/S/992/2007