+48 32 285 06 00
faser@faser.com.pl

Aparat regeneracyjny W – 70M

Aparat regeneracyjny W – 70M

Aparat regeneracyjny W-70M przeznaczony jest do ochrony układu oddechowego podczas przeprowadzania prac ratowniczych w atmosferze nie nadającej się do oddychania a także innych prac wymagających długiego czasu ochronnego działania aparatu izolacyjnego.

Podstawowe zalety:– układ pitny
– prosty montaż (bez użycia narzędzi) dzięki modułowej budowie
– zwiększone bezpieczeństwo oddychania
– chłodnica obniżająca temperaturę powietrza wdychanego (wkład żelowy)
– komfort noszenia aparatu – ergonomicznie uformowany noszak, materiałowe ergonomiczne pasy
– ułatwione zdejmowanie i zakładanie aparatu poprzez zastosowanie
elastycznych węży oddechowych umieszczonych pod ramieniem
– ciągły pomiar ciśnienia w butli tlenowej przy jednoczesnym kontrolowaniu
pracy aparatu dzięki zastosowaniu Elektronicznego Systemu Nadzoru
– czytelny wyświetlacz w jednostce ESN-2, na którym wyświetlony jest czas
od rozpoczęcia pracy aparatu, a także informacja o zapasie ciśnienia w butli tlenowej

 

DANE TECHNICZNE:

Czas ochronnego działania >4 h
Masa kompletnego aparatu ok 14 kg
Masa maski 0,7 kg
Wymiary tornistra:

-szerokość

-wysokość

-grubość

 

433 mm

500 mm

150 mm

Butla tlenowa:
-pojemność
-średnica-długość-waga-gwint E 17 con EN 144-1:2000

-znaki na butli zgodnie z dyrektywą 97/23/WE

-jednoznaczny zapis przeznaczenia butli: O2


2dm3
Ø110±1 mm305±1,5 mmmax. 1,4 kg
Tlen w butli – wg PN-EN 145: 2000 (EN 145:1997)

Stężenie tlenu dostarczanego z butli do obiegu oddechowego

min. 99,5%
Zawartość pary wodnej w tlenie w butli przy ciśnieniu 1 bar max. 50 mg/m³
Ciśnienie robocze 200 bar
Ciśnienie zredukowane tlenu 4±0,1 bar
Dawkowanie stałe tlenu (przy 200 bar) 1.5±0,1 dm³/min
Dawka zaworu dodawczego przy ciśnieniu w butli> 50 bar > 80 dm³/min
Dawkowanie maks. przy ciśnieniu ≥ 80 dm³/min
Objętość dawki przepłukującej 6,0 dm³
Pojemność worka oddechowego 6,5 dm³
Pochłaniacz CO2 21:
– wymiary
-masa dla pochłaniacza 963-masa dla pochłaniacza 1039

9 x 18 x 21 cm
1,75 ÷ 2,0 kg~2,7 kg
Medium chłodzące – kompres żelowy 20×18 (wkład) w kasecie ze stali nierdzewnej: masa 1,0 kg
Elektroniczny System Nadzoru ESN-AT:

-Zasilanie

-Temperatura pracy

-Zakres mierzonego ciśnienia

 

2 baterie alakniczne x 1,5 V

-6÷60 °C

0÷250 bar

Bateria

(ze względów bezpieczeństwa wymagane jest stosowanie podanych typów baterii)

Tylko typy dopuszczone do stosowania, wymienione w IU-993.
Przynależne maski twarzowe MT 313/4 ANKA 1 EN 136:1998 CL3 MT

313/5 ANKA 2 EN 136:1998 CL3

(z urządzeniem do picia)

Certyfikat badania typu UE: UE/328/2020/1437