+48 32 285 06 00
faser@faser.com.pl

Aparat tlenowy ucieczkowy ATU-1

Aparat tlenowy ucieczkowy ATU-1

 

Aparat tlenowy ucieczkowy ATU-1 przeznaczony jest do jednorazowego użycia dla ochrony układu oddechowego użytkownika podczas jego wycofywania się (ucieczki) ze strefy zagrożonej gazami szkodliwymi dla zdrowia oraz w strefach gdzie stężenie tlenu jest niewystarczające do oddychania.Służy do bezpiecznego opuszczania strefy objętej pożarem, wyrzutem gazów lub awarią instalacji chemicznej.
Aparat jest przeznaczony dla górnictwa podziemnego i innych gałęzi przemysłu.
Aparat należy do urządzeń Grupy I, kategorii M1. Przeznaczony jest do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i / lub pyłu węglowego, z możliwością użytkowania w atmosferze Ex
Aparat tlenowy ucieczkowy przeznaczony jest wyłącznie do samoratowania się (ucieczki) z zagrożonej strefy w przypadku niebezpieczeństwa.
Aparat ATU-1 nie jest aparatem roboczym, ratowniczym ani aparatem do nurkowania.

DANE TECHNICZNE:
Czas ochronnego działania:

– przy objętościowym natężeniu przepływu 35 [l/min]

min. 70 minut
Czas ochronnego działania:

– przy objętościowym natężeniu przepływu 10 [l/min]

min. 220 minut
Wilgotność względna w czasie użytkowania ≤100 %
Wymiary:

-wysokość

-szerokość

-grubość

 

ok. 291 mm

ok. 224 mm

ok. 128 mm

Masa aparatu nie otwartego z taśmą nośną

Masa aparatu użytku

≤ 3980 g

≤ 3 kg

Temperatura otoczenia -5 ºC do +60 ºC
Temperatura obudowy w miejscu kontaktu z użytkownikiem ok. 60 °C
Temperatura powierzchni aparatu (elementów metalowych) ok. 115 °C
Przydatność do użytkowania Do 10 lat od daty dostawy, w zależności od sposobu użytkowania.
Ciśnienie atmosferyczne 700 d0 1300 hPa
Certyfikat oceny typu UE: UE/836/2022/1437