+48 32 285 06 00
faser@faser.com.pl

Aparat tlenowy ucieczkowy SR-60

Aparat tlenowy ucieczkowy SR-60

Aparat tlenowy ucieczkowy SR–60 (SR-60T) jest przeznaczony do ochrony układu oddechowego użytkownika podczas jego wycofywania się (ucieczki) ze strefy zagrożonej gazami szkodliwymi dla zdrowia oraz tam, gdzie stężenie tlenu jest niewystarczające do oddychania. Aparat jest przeznaczony dla górnictwa podziemnego i innych gałęzi przemysłu. Może być stosowany w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetalowych i metanowych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu. Służy do bezpiecznego opuszczania strefy objętej pożarem, wyrzutem gazów lub awarią instalacji chemicznej. Jest on przeznaczony do jednorazowego użycia. Aparaty tlenowy ucieczkowe przeznaczone są wyłącznie do samoratowania (ucieczki) z zagrożonej strefy przypadku niebezpieczeństwa i nie mogą być stosowane podczas pracy.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary zewnętrzne (wysokość x szerokość z grubość): 205x 85 x 325 mm
Przydatność do użytkowania: 10 lat od daty produkcji

Masa: około 2 kg
Czas ochronnego działania
– Spełnia wymagania normy EN 13794:2002 przy objętościowym natężeniu przepływu :
35 l/min – minimum 60 minut
– Spełnia wymagania normy EN 13794:2002 przy objętościowym natężeniu przepływu :
10 l/min – minimum 180 minutTemperatura przechowywania: -5°C do +60°C
Wilgotność względna w czasie użytkowania: ≤ 100%
Temperatura obudowy w miejscu kontaktu z użytkownikiem: ~60°C
Temperatura powierzchni aparatu (elementów metalowych): ~95°C
Oznaczenie „K”: Aparat ucieczkowy z tlenem chemicznie związanym
Oznaczenie „S”: Aparat odpowiadający załącznikowi A EN 13794:2002

wersja 2009