+48 32 285 06 00
faser@faser.com.pl

Aparaty tlenowe ucieczkowe SR-K30 KS

Aparat tlenowy ucieczkowy SR-K30 KS

PRZEZNACZENIE

Aparat tlenowy ucieczkowy SR-K30 KS jest przeznaczony do ochrony układu oddechowego użytkownika podczas jego wycofywania się (ucieczki) ze strefy zagrożonej gazami szkodliwymi dla zdrowia oraz tam, gdzie stężenie tlenu jest niewystarczające do oddychania.

Aparat jest przeznaczony dla górnictwa podziemnego i innych gałęzi przemysłu. Przeznaczony jest do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i / lub pyłu węglowego. Służy do bezpiecznego opuszczania strefy objętej pożarem, wyrzutem gazów lub awarią instalacji chemicznej. Jest on przeznaczony do jednorazowego użycia. Aparat tlenowy ucieczkowy przeznaczony jest wyłącznie do samoratowania się (ucieczki) z zagrożonej strefy w przypadku niebezpieczeństwa. Aparat SR-K30 KS nie jest aparatem roboczym, ratowniczym ani aparatem do nurkowania.

DANE TECHNICZNE:

Czas ochronnego działania:

–przy objętościowym natężeniu przepływu 35 [l/min]

–przy objętościowym natężeniu przepływu 10 [l/min]

 

 

min. 30 minut

 

min. 90 minut

 

Wilgotność względna w czasie użytkowania ≤100 %
Wymiary:

-wysokość

-szerokość

-grubość

 

ok. 200 mm

ok. 205 mm

ok. 90 mm

Masa ok. 2 kg
Temperatura otoczenia -5ºC ≤ Tamb ≤ +60ºC
Temperatura obudowy w miejscu kontaktu z użytkownikiem ok. 85 °C
Temperatura powierzchni aparatu (elementów metalowych) ok. 115 °C
Przydatność do użytkowania 10 lat od daty produkcji

(w tym maksymalnie 5-cio letni okres po wprowadzeniu do eksploatacji)

CERTYFIKAT OCENY TYPU WE UE/996/2024/1437

Oznaczenie „K”: Aparat ucieczkowy z tlenem chemicznie związanym (KO2)

Oznaczenie „S”: Aparat odpowiadający załącznikowi A EN 13794:2002