+48 32 285 06 00
faser@faser.com.pl

Aparaty tlenowe ucieczkowe SR-K30 A

Aparat tlenowy ucieczkowy SR-K30 A

PRZEZNACZENIE

Aparat tlenowy ucieczkowy SR-K30 A jest przeznaczony do ochrony układu oddechowego użytkownika podczas jego wycofywania się (ucieczki) ze strefy zagrożonej gazami szkodliwymi dla zdrowia oraz tam, gdzie stężenie tlenu jest niewystarczające do oddychania.

Aparat jest przeznaczony dla górnictwa podziemnego i innych gałęzi przemysłu. Może być stosowany w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu. Służy do bezpiecznego opuszczania strefy objętej pożarem, wyrzutem gazów lub awarią instalacji chemicznej. Jest on przeznaczony do jednorazowego użycia. Aparat tlenowy ucieczkowy przeznaczony jest wyłącznie do samoratowania (ucieczki) z zagrożonej strefy w przypadku niebezpieczeństwa. Aparat SR-K30 nie jest aparatem roboczym, ratowniczym ani aparatem do nurkowania.

DANE TECHNICZNE:

Czas ochronnego działania:

–przy objętościowym natężeniu przepływu 35 [l/min]

–przy objętościowym natężeniu przepływu 10 [l/min]

–przy wentylacji 30 l/min

 

min. 30 minut

min. 90 minut

min. 45 minut

Wilgotność względna w czasie użytkowania ≤100 %
Wymiary:

-wysokość

-szerokość

-grubość

 

ok. 200 mm

ok. 205 mm

ok. 90 mm

Masa ok. 2 kg
Temperatura otoczenia -5ºC ≤ Tamb ≤ +60ºC
Temperatura obudowy w miejscu kontaktu z użytkownikiem ok. 60 °C
Temperatura powierzchni aparatu (elementów metalowych) ok. 115 °C
Przydatność do użytkowania 10 lat od daty produkcji

(w tym maksymalnie 5-cio letni okres po wprowadzeniu do eksploatacji)

Okres może zostać wydłużony maksymalnie do 10 lat pod warunkiem eksploatowania aparatu w systemie pracy jednozmianowej przez maksymalnie 8 godzin dziennie oraz maksymalnie 7 dni w tygodniu z jednoczesnym prowadzeniem ewidencji eksploatacji aparatu, potwierdzonej przez osobę odpowiedzialną za wydawanie aparatów.

CERTYFIKAT OCENY TYPU WE WE/S/1600/2010

Typ aparatu: Ucieczkowy aparat regeneracyjny typu K
Oznaczenie „K”: Aparat ucieczkowy z tlenem chemicznie związanym (KO2) Oznaczenie „S”:
Aparat odpowiadający załącznikowi A EN 13794:2002