+48 32 285 06 00
faser@faser.com.pl

Certyfikat WSK

Uzyskanie certyfikatu WSK

 Wewnętrzny System Kontroli jest jednym z elementów zarządzania firmą, chroniącym firmę przed działaniami niezgodnymi z prawem. Podstawą Wewnętrznego Systemu Kontroli WSK jest znajomość przepisów prawa.

Kontrola obrotu towarami o znaczeniu strategicznym stanowi istotny element polityki bezpieczeństwa zarówno w wymiarze krajowym, jak i globalnym. Dotyczy wspólnych działań podejmowanych przez przedsiębiorców i administrację rządową, związanych z obrotem z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Staje się głównym filarem polityki zagranicznej i bezpieczeństwa NATO i Unii Europejskiej i współpracy Państw Członkowskich w tym zakresie.
Zasady obrotu z zagranicą towarami o znaczeniu strategiczny, reguluje Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Wewnętrzny System Kontroli:
(narzędzie zapobiegania transferom strategicznie ważnych towarów, w tym uzbrojenia i sprzętu wojskowego, do niewłaściwych odbiorców)

  • jest elementem krajowego systemu kontroli eksportu,
  • reguluje zasady obrotu towarami o znaczeniu strategicznym,
  • określa sposób ewidencji obrotu,
  • pozwala kontrolować każdą komórkę w organizacji,
  • porządkuje proces decyzyjny w organizacji,
  • pozwala eliminować błędy pracowników,
  • buduje wiarygodność organizacji.