+48 32 285 06 00
faser@faser.com.pl

CL-01P – najmniejsza z lamp

„FASER” S.A.: Lampy górnicze także dla turystów i wędkarzy

 

Małej lampki czołowej, którą można zakładać również na hełm, nie noszą polscy górnicy węgla kamiennego. Używają jej pracownicy wodociągów, kanalizacji, strażacy. Przydaje się również wędkarzom lubiący nocne połowy i amatorom górskich lub leśnych wędrówek po zmroku. Dla kopalń węgla kamiennego Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER” S.A. ma trzy inne lampy nahełmne oraz sygnalizacyjne i ognioszczelne, ale nie tą bezprzewodową CL-01P, którą chętnie używają górnicy z krajów bałkańskich oraz Słowacji. W Polsce z lamp bezprzewodowych „FASER” S.A. korzystają załogi KGHM Polska Miedź oraz ZGH Bolesław.

– W lampach stosowanych w polskim górnictwie podziemnym muszą być nadajniki radiowe umożliwiające lokalizację górnika po niebezpiecznym zdarzeniu, na przykład zwale skał stropowych. Robiliśmy badania i okazało się, że umieszczenie nadajnika tak blisko głowo miałoby niekorzystny wpływ na funkcjonowanie mózgu. A mocowanie lampy na wysięgniku nie byłoby wygodne dla użytkownika. Dlatego ten najnowszy produkt z naszego asortymentu lamp ma szerokie zastosowanie w różnego rodzaju specjalistycznych służbach, w tym zakładach górniczych, ale w których nie ma wymogu łączenia źródła światła z nadajnikiem lokalizacyjnym – mówi Jacek Świątek – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny „FASER” S.A.

Jak wielką ewolucję przeszło górnicze oświetlenie można zobaczyć w przyfabrycznym muzeum w Tarnowskich Górach. Stare lampy górnicze – olejowe i karbidki – sąsiadują w gablotach z urządzeniami akumulatorowymi oraz tymi najnowszej generacji, które są zasilane ogniwami różnego typu. Choć „FASER” S.A. powstał w 1954 r., czyli później niż karbidki wycofano z zakładów górniczych ze względu na bezpieczeństwo górników, to tego typu lampy są ciągle w ofercie fabryki. Karbidki są kupowane na okolicznościowe upominki. W kopalniach lampy płomienne nie są już używane, ponieważ stwarzały zagrożenie zapalenia metanu, który wydziela się podczas urabiania złóż węgla. Wszystkie lampy produkowane w fabryce w Tarnowskich Górach są przeznaczone do stosowania w górniczych wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego oraz wszelkich zakładach, w których jest ryzyko wybuchu gazu, mgieł i par cieczy. Są urządzeniami o budowie iskrobezpiecznej i przystosowane do bezobsługowego ładowania. Gwarantują dobre oświetlenie miejsca pracy w najróżniejszych sytuacjach roboczych (w promieniu 9 -10 metrów)

– Wszystkie nasze wyroby muszą spełniać najwyższe standardy, ponieważ służą do ochrony życia i zdrowia ludzi w sytuacjach zagrożenia. Skuteczność, niezawodność w działaniu i łatwa obsługa są ich podstawowymi wymogami. Wyniki badań i testów, które prowadzimy we własnych laboratoriach i pracowniach konstrukcyjnych, decydują o tym czy nowy wyrób zostanie wdrożony do produkcji. Niezależnie od naszej oceny cały asortyment produkcyjny „FASER” S.A.jest atestowany przez polskie instytucje klasyfikacyjne, czyli przez: Centralny Instytut Ochrony Pracy, Wyższy Urząd Górniczy, Główny Instytut Górnictwa, CentralnąStację Ratownictwa Górniczego oraz Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – dodaje J. Świątek.

Mikrus wśród lamp z tarnogórskiej fabryki waży tylko 25 dkg. Przy pełnym natężeniu światła CL-01P funkcjonuje bez ładowania przez minimum 10 godzin bez przerwy. Czas użytkowania można zwiększyć do 11 a nawet 240 godzin obniżając jasność światła. A można to łatwo wykonać jedną ręką, bez zdejmowania lampy z głowy czy hełmu. Do wyboru użytkownika są trzy możliwości pozycjonowania światła zależnie od indywidualnych potrzeb i sytuacji. Dzięki temu światło nie razi oczu kolegi, z którym się rozmawia lub współpracuje. Lampa jest niezawodna w różnych temperaturach – od minus 20 do plus 40 stopni C. Trzy inne lampy górnicze z nadajnikami lokalizacyjnymi są cięższe od CL -01P. Ważą od 0,95 do 1,4. kg. Pozostałe walory mają podobne, a lokalizator wysyła sygnał przez 170 godzin.


Oprac. J. Talarczyk

Na zdjęciach:

1. Krzysztof Stroba, Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Produkcji „FASER” S.A. i pracownik lampowni Dariusz Gładysz prezentują lampę bezprzewodową CL-01P,

2. Lampownia w tarnogórskiej fabryce „FASER” S.A.