+48 32 285 06 00
faser@faser.com.pl

Ładownica wielostanowiskowe typu LU-…

Ładownice wielostanowiskowe typu LU – …

Ładownice LU-136, LU-102, LU-68, LU-51 i LU-17 przeznaczone są do bezobsługowego ładowania akumulatorów lamp produkcji „FASER” S.A. typu LN-IZA, LN-04, LG-3MH i LS-04 (akumulatorów zasadowych „wodorkowych” Ni-MH  o napię­ciu nominalnym 3,6V).

Umieszczone w ładownicach nowoczesne ładowarki umożliwiają pełną kontrolę przebiegu ładowania i rozładowania akumulatora przy pomocy systemu mikroprocesorowego (indywidualny tok ładowania i rozładowania akumulatora osobno dla każdej lampy). Sygnalizacja oparta na diodach LED informuje użytkownika o aktualnym stanie pracy urządzenia tj. ładowanie, rozładowanie, lampa naładowana, awaria.

Ładownice LU-136 i LU-102 wykonane są jako wolnostojące, ładownice LU-68 i LU-51  wykonane są jako przyścienne, a ładownica LU-17 jako wisząca.

Właściwości:
– mikroprocesowa kontrola procesu ładowania.
– pełna sygnalizacja aktualnego stanu pracy ładowarki(z wyróżnieniem stanu zakończenia ładowania akumulatora – świeci dioda zielona)
– pomiary rzeczywistych napięć akumulatora(z pominięciem spadków napięć na połączeniach i przewodach)

– sygnalizacja stanu naładowania akumulatora
– zabezpieczenie przed przeładowaniem akumulatora (ograniczenia czasowe)
– możliwość wykonania kontrolnego rozładowania akumulatora z automatycznym przejściem na ładowanie (funkcja dostępna z poziomu systemu komputerowego).
– możliwość przerwania rozładowania w dowolnej chwili i przejście na ładowanie (funkcja dostępna z poziomu systemu komputerowego)

– sygnalizacja przerwy w obwodzie akumulatora (przerwy w procesie ładowania lub rozładowywania akumulatora)
– sygnalizacja awarii urządzenia
– sygnalizacja gotowości urządzenia
– zabezpieczenie przed samorozładowaniem i rozładowaniem akumulatora przez układ elektroniczny – przy podłączonej lampie po naładowaniu akumulatora
– zabezpieczenie przed zanikiem napięcia zasilającego (kontynuacja programu po wznowieniu zasilania)

– możliwość współpracy z komputerowym zintegrowanym systemem nadzoru nad lampami górniczymi.
Dane techniczne:
LU-136, LU-102, LU-68, LU-51, LU-17
Metoda ładowania ładowanie stałoprądowe
Sygnalizacja stanów pracy diody LED
Stopień ochrony obudowy (wg EN 60529) IP40
Temperatura otoczenia -5°C ÷ +65°C
Dopuszczalna wilgotność 85%
Zgodność z Dyrektywami – 2014/30/UE (EMC)

– 2014/35/UE (LVD)