+48 32 285 06 00
faser@faser.com.pl

Pochłaniacz K2 typ: 1053

Pochłaniacz K2

Pochłaniacz ma zastosowanie podczas krótkotrwałych prac laboratoryjnych, remontów, napraw, w czasie zakłóceń przemysłowych procesów technologicznych, w przypadku awarii i konieczności ewakuacji załogi (ludzi) z zagrożonej strefy oraz w innych sytuacjach wymagających użycia sprzętu ochronnego.

Czas użytkowania pochłaniaczy jest ograniczony progiem zapachowym substancji szkodliwej pod częścią twarzową wyczuwalnej przez użytkownika, który to próg zazwyczaj jest znacznie poniżej NDS oraz stężenia przebicia w warunkach badania, należy zwrócić jednak uwagę na to, że stężenie, przy którym wyczuwalne są niektóre substancje szkodliwe może być wyższe od NDS określonego dla danej substancji.

 

 

 

 

 

 

Dane techniczne:

Rodzaj zanieczyszczeń

Symbol, typ i klasa pochłaniacza Barwa wyróżniająca Dopuszczalne stężenie objętościowe Czas ochronnego działania wobec substancji testowych

Masa [kg]

Amoniak (NH₃) K2 Zielona 5000 ml/m3
(0,5)%
Amoniak – 40 min.

Około

0,34

Wymiary pochłaniaczy: wysokość — około 95 mm, średnica — około 116 mm,

Gwint łącznika — Rd40x1/7 zgodny z EN 148-1

Wykonanie zgodnie z EN 14387:2021

Certyfikat badania typu UE: UE/835/2022/1437