+48 32 285 06 00
faser@faser.com.pl

Pochłaniacz ochronny górniczy POG-8M

Pochłaniacz ochronny górniczy POG – 8M

Pochłaniacz ochronny górniczy POG-8M jest oczyszczającym sprzętem ochrony układu oddechowego, przeznaczonym do indywidualnej ucieczki, zabezpieczający użytkownika przed tlenkiem węgla podczas wycofywania się z miejsc zagrożonych lub objętych pożarem w podziemiach kopalń.

Chroni skutecznie użytkownika przed tlenkiem węgla gdy:
– zawartość tlenu w powietrzu wdychanym jest nie mniejsza niż 17 % (objętościowo),
– zawartość tlenku węgla w powietrzu wdychanym jest nie większa niż 1,5 % (objętościowo),
– zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym jest nie większa niż 2 % (objętościowo),
– zawartość chlorowodoru, siarkowodoru, dwutlenku siarki i tlenków azotu nie przekracza 0,05 % (objętościowo).

Dane techniczne:

 

Wymiary gabarytowe:

-długość

-szerokość

-Wysokość

-około 105 mm,

-około 95 mm

-około 145 mm.

Czas ochronnego działania przy przepływie sinusoidalnym 30 l/min (20 cykli/min x 1,5 l/suw) przy stężeniu tlenku węgla 0,25 % (objętościowo) i wilgotności względnej otaczającego powietrza (95 ÷ 100) % 60 minut
Maksymalna temperatura powietrza wdychanego < 50°C
Opór wdechu < 12 mbar
Opór wydechu <3,5 mbar
Masa kompletnego pochłaniacza <1,1 kg
Masa pochłaniacza w czasie użycia (obciążająca głowę) <0,6 kg
Okres przydatności do użycia Dla pochłaniaczy z puszką wykonaną z malowanej stali (796, 796*PS, 796*PSS). Okres przydatności do użycia 3,5 roku od daty produkcji ,w tym okres eksploatacji 3 lata od daty wprowadzenia do eksploatacji, ale nie dłużej niż do końca okresu przydatności do użycia.

Dla pochłaniaczy z puszką wykonaną ze stali nierdzewnej (796*K, 796*P, 796*PSN). Okres przydatności do użycia 5,5 roku od daty produkcji w tym okres eksploatacji 5 lat od daty wprowadzenia do eksploatacji, ale nie dłużej niż do końca okresu przydatności do użycia.

Pochłaniacz ochronny górniczy POG-8M spełnia wymagania Dyrektywy Rady 89/686/EWGi normy zharmonizowanej EN 404:2005 w klasie – FSR 1 A

Certyfikat badania typu UE: UE/939/2023/1437