+48 32 285 06 00
faser@faser.com.pl

Pochłaniacz SX tlenku węgla typ: CO 804

Pochłaniacz SX tlenku węgla typ: CO 804

Pochłaniacz tlenku węgla jest przeznaczony do stosowania podczas długotrwałych prac laboratoryjnych, remontów i napraw w czasie zakłóceń przemysłowych procesów technologicznych i w innych sytuacjach wymagających użycia sprzętu ochronnego. Pochłaniacz przeznaczony jest do ochrony układu oddechowego chroniącego przed szkodliwym działaniem tlenkiem węgla, którego stężenie na wlocie do pochłaniacza nie jest większe niż 0,25% objętości. Dopuszczalne jest krótkotrwałe przekroczenie stężenia do 1% objętości. Czas ochronnego działania może wynieść znacznie powyżej 210 minut w zależności od stężenia CO i zawartości wilgoci.

Wskazanie wyczerpania się pochłaniacza (przebicie tlenku węgla), następuje poprzez podwyższenie się oporu wdechu do 2000 Pa.

Zabrania się stosowania pochłaniacza w zbiornikach, kotłach, cysternach, studniach, silosach, tunelach i innych pomieszczeniach zamkniętych o małej kubaturze bez naturalnej wentylacji, w których zawartość tlenu jest mniejsza niż 19% objętości, oraz gdy stężenie tlenku węgla przekracza wartość dopuszczalną.

 

Dane techniczne:

Wymiary gabarytowe

– przekrój poprzeczny

– wysokość

ok.140mm x 70mm x ok.270mm
Przyłącze gwintowe Rd 40×1/7 zgodne z PN-EN 148-1
Masa pochłaniacza ok. 1,8 kg
Opór oddychania

przy przepływie 30 l/min
przy przepływie 95 l/min

 

< 2,6 mbar
< 9,8 mbar

Minimalny czas ochronnego działania w warunkach 0,25% stężenia CO, zawartości wilgoci 20,7 g/m3 ((85%¸90%)WZ) przy przepływie sinusoidalnym 30 l/min Minimum 210 min
Okres przechowywania 4 lata i 6 miesięcy od daty produkcji

Pochłaniacz należy używać w zestawie: noszak typ 830, wąż łączący maska pełno twarzowa.
Pochłaniacz posiada certyfikat: UE/780/2022/1437.