+48 32 285 06 00
faser@faser.com.pl

Urządzenia filtrowentylacyjne

Urządzenia filtrowentylacyjne

Urządzenia filtracyjno – wentylacyjne po zamontowaniu odpowiednich filtrów (FPT-100B, FPT-200B, FPT-200R, FPT-100M, FPT-100M/P, FP-100N, FPT-200M, FPT-200M/P, FP-300P) są przeznaczone do oczyszczania powietrza z toksycznych związków chemicznych (w postaci gazu, aerozolu i dymu), radioaktywnego pyłu i bakterii.

Zastosowanie:
Używane są w schronach polowych i stacjonarnych, na jednostkach i pojazdach pływających oraz samochodach, czołgach i w innych obiektach, gdzie jest potrzeba dostarczenia czystego powietrza zdatnego do oddychania.

W zależności od zastosowania oferujemy dwa typy urządzeń filtrowentylacyjnych :
1. Urządzenia filtro-wentylacyjne stacjonarne (schrony stacjonarne oraz inne pomieszczenia stacjonarne)
2. Urządzenia filtro-wentylacyjne ruchome (schrony polowe , jednostki pływające oraz pojazdy samochodowe lub gąsienicowe).

Urządzenia filtrowentylacyjne schronowe (stacjonarne)
UFW-200-1C
UFW-300
UFW-600,  UFW-600 SM, UFW-600-1C
UFW-900, UFW-900-1C, UFW-900-2C
UFW-1200- 1C

Urządzenia filtrowentylacyjne do obiektów ruchomych
UFWS-75
UFWS-100z (zewnętrzne)
UFWS-100W i UFWS-100W/M (także w pomieszczeniach stacjonarnych)
FWU-100
FWU-200
UFWCz-200 (czołgowe)

Poniższe zdjęcia, są zdjęciami poglądowymi. Urządzenia filtrowentylacyjne, są indywidualnie dostosowywane do potrzeb klientów oraz pomieszczeń w których są montowane.