+48 32 285 06 00
faser@faser.com.pl

Urządzenie regeneracyjne URK

Urządzenie regeneracyjne

Urządzenie do regeneracji powietrza w pomieszczeniach zamkniętych izolowanych od atmosfery zewnętrznej URK.

Urządzenie regeneracyjne URK przeznaczone jest do ochrony ludzi znajdujących się
w pomieszczeniach szczelnie zamkniętych, w których na skutek wyłączenia urządzenia
filtrowentylacyjnego dostarczającego w normalnych warunkach oczyszczone powietrze
z zewnątrz pomieszczenia, zaistniała potrzeba regeneracji powietrza poprzez wzbogacanie
w tlen i pochłanianie dwutlenku węgla wydychanego przez osoby w pomieszczeniu.

Dane techniczne:

Liczba osób chronionych   –  do 3 osób w pomieszczeniu o kubaturze do 10 m3.
Czas ochrony przy wykorzystaniu 2 pojemników z masą tlenotwórczą – co najmniej 12 godzin.

Skład atmosfery oddechowej uzyskiwanej dzięki URK –   tlen > 19,5 % , dwutlenek węgla <1,5%
Zasilanie -Prąd stały 9 V poprzez zasilacz z sieci 220 V prądu przemiennego ( przy pracy z wentylacją wymuszoną wentylatorem)

Możliwość uzyskania przepływu powietrza za pomocą pompki ręcznej.