+48 32 285 06 00
faser@faser.com.pl

Wojsko

 

Aparat ewakuacyjny dla załóg pojazdów opancerzonych–ATE-1

Aparat ATE-1 z tlenem chemicznie związanym jest izolacyjnym, indywidualnym aparatem ratunkowym przeznaczonym do ewakuacji w sytuacjach awaryjnych z zatopionych bojowych pojazdów opancerzonych.

» czytaj więcej

Filtropochłaniacz FPT-100M/P

przeznaczony jest do oczyszczania powietrza ze skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych.

» czytaj więcej

Filtropochłaniacz FPT-200M/P

przeznaczony jest do oczyszczania powietrza ze skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych.

» czytaj więcej

Pochłaniacz PT-1

jest jednorazową i wymienialną częścią aparatu ATE-1. Podczas reakcji chemicznej, wewnątrz puszki dwutlenek węgla zawarty w wydychanym przez użytkownika powietrzu jest absorbowany i uwalniany

» czytaj więcej

Awaryjny pojemnik PAT-1

jest jednorazową i wymienialną częścią aparatu ATE-1. Zadaniem tego pojemnika jest wzbogacanie mieszanki oddechowej w tlen w sytuacjach awaryjnych lub dostarczenie dodatkowej ilości tlenu , która jest potrzebna do wypełnienia

» czytaj więcej

Filtropochłaniacz FP-100N

przeznaczony jest do oczyszczania powietrza ze skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych.

» czytaj więcej

Filtropochłaniacz FP-200N

przeznaczony jest do oczyszczania powietrza ze skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych.

» czytaj więcej

Urządzenie regeneracyjne URK

przeznaczone jest do ochrony ludzi znajdujących się w pomieszczeniach szczelnie zamkniętych, w których na skutek wyłączenia urządzenia

» czytaj więcej

Filtropochłaniacz FPT-100B

przeznaczony jest do oczyszczania powietrza ze skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych. Filtropochłaniacz oczyszcza powietrze z pyłów radioaktywnych i neutralnych, dymów napastliwych i neutralnych, aerozoli

» czytaj więcej

Filtropochłaniacz FPT-200B

przeznaczony jest do oczyszczania powietrza ze skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych. Filtropochłaniacz oczyszcza powietrze z pyłów radioaktywnych i neutralnych, dymów

» czytaj więcej

Filtropochłaniacz FP-300P

przeznaczony jest do oczyszczania powietrza ze skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych.

» czytaj więcej

Urządzenia filtrowentylacyjne

Urządzenia filtracyjno – wentylacyjne po zamontowaniu odpowiednich filtrów (FPT-100B, FPT-200B, FPT-200R, FPT-100M, FPT-100M/P, FP-100N, FPT-200M, FPT-200M/P, FP-300P) są przeznaczone do oczyszczania powietrza

» czytaj więcej