+48 32 285 06 00
faser@faser.com.pl

Przemysł

 

Aparat powietrzny do profesjonalnych zastosowań SCBA ProffAir® APS/4

Nowa linia aparatów powietrznych, butlowych produkcji FASER S.A. o nazwie handlowej ProffAir ® to profesjonalny sprzęt ochrony dróg oddechowych zaprojektowany do zastosowań w ratownictwie oraz ochronie pracy, w …

» czytaj więcej

Aparat wężowy świeżego powietrza AT-47 BRYZA

przeznaczony jest do dostarczania użytkownikowi czystego, nadającego się do oddychania powietrza podczas pracy w pomieszczeniach zapylonych lub w atmosferze zatrutej substancjami o działaniu toksycznym.

» czytaj więcej

Zestaw pomocniczy ZP-2 do kontroli szczelności masek

przewidziany jest do współpracy z przyrządem kontrolnym PK-9 i PK-9M. Kontroli mogą podlegać maski do aparatów tlenowych z łącznikiem centralnym 5/16 oraz maski aparatów tlenowych AU-9E.

» czytaj więcej

Maska pełnotwarzowa MT 213/2 „DANKA S”

w połączeniu z odpowiednim sprzętem służy do ochrony dróg oddechowych człowieka. Ponadto chroni oczy i twarz przez bezpośrednim działaniem substancji szkodliwych. .

» czytaj więcej

 

Lampa nahełmna LN – IZA

przeznaczona jest stosowania w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i / lub pyłu węglowego, z możliwością użytkowania w atmosferze Ex. Lampa ta jest urządzeniem Grupy I, kategorii M1.

» czytaj więcej

Lampa nahełmna CL-01P

należy do urządzeń Grupy I, kategorii M1, z poziomem zabezpieczenia Ma. Przeznaczona jest do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i / lub pyłu węglowego i inne.

» czytaj więcej

Ładownice wielostanowiskowe LU–…

Ładownice LU-136, LU-102, LU-68, LU-51 i LU-17 przeznaczone są do bezobsługowego ładowania akumulatorów lamp produkcji „FASER” S.A. typu LN-IZA, LN-04, LG-3MH i LS-04 (akumulatorów zasadowych „wodorkowych” Ni-MH o napię­ciu nominalnym 3,6V).

» czytaj więcej

Ładownica jednostanowiskowa LU–1

jest uniwersalną ładownicą przeznaczoną do ładowania akumulatorów lamp nahełmnych i sygnalizacyjnych produkcji „FASER” S.A. z akumulatorami Ni-MH o napięciu nominalnym 3,6 V. Ładownica służy do ładowania lamp typu LN-04, LN-IZA, LG-3MH i LS-04.

» czytaj więcej

Ładownica pięciostanowiskowa LU–5

jest uniwersalną ładownicą przeznaczoną do ładowania akumulatorów lamp nahełmnych i sygnalizacyjnych produkcji „FASER”S.A. z akumulatorami Ni-MH o napięciu nominalnym 3,6 V. Ładownica służy do ładowania lamp typu LN-04, LN-IZA, LG-3MH i LS-04.

» czytaj więcej

Pochłaniacz K2 typ:1053

Pochłaniacz ma zastosowanie podczas krótkotrwałych prac laboratoryjnych, remontów, napraw, w czasie zakłóceń przemysłowych procesów technologicznych, w przypadku awarii i konieczności ewakuacji załogi (ludzi) z zagrożonej strefy oraz w innych sytuacjach wymagających użycia sprzętu ochronnego.

» czytaj więcej

 

Nosze uniwersalne NU-1

służą do transportu poszkodowanego w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej z miejsca wypadku do punktu, w którym zostanie odebrany przez służby medyczne. Przystosowanie do dołowych kopalnianych środków transportowych i użycia w …

» czytaj więcej

Pochłaniacz ochronny górniczy POG–8M

jest oczyszczającym sprzętem ochrony układu oddechowego, przeznaczonym do indywidualnej ucieczki, zabezpieczający użytkownika przed tlenkiem węgla podczas wycofywania się z miejsc zagrożonych lub objętych …

» czytaj więcej

Pochłaniacz SX tlenku węgla typ: CO 804

Pochłaniacz tlenku węgla jest przeznaczony do stosowania podczas długotrwałych prac laboratoryjnych, remontów i napraw w czasie zakłóceń przemysłowych procesów technologicznych i w innych sytuacjach wymagających użycia sprzętu ochronnego.

» czytaj więcej

Uniwersalny przyrząd do kontroli aparatów oddechowych PK-9M i PK-11M

Przyrząd kontrolny PK-9M przeznaczony jest do kontroli aparatów oddechowych tlenowych i powietrznych, natomiast PK-11M do aparatów powietrznych. Umożliwiają skontrolowanie aparatów pod kątem prawidłowego ich …

» czytaj więcej

Wykrywacz gazów WG-2M

przeznaczony jest do wykrywania oraz określania procentowej zawartości CO, CO2, H2S lub innych gazów w powietrzu, odpowiednio do użytego wykrywacza rurkowego. Wykrywacz WG-2M ma zastosowanie w górnictwie, gazownictwie, przemyśle …

» czytaj więcej