+48 32 285 06 00
faser@faser.com.pl

Górnictwo

 

Lampa nahełmna LN–IZA

przeznaczona jest stosowania w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i / lub pyłu węglowego, z możliwością użytkowania w atmosferze

» czytaj więcej

Lampa sygnalizacyjna LS-04

należy do urządzeń grupy I, kategorii M1, przeznaczona jest jako oświetlenie ostrzegawcze do stosowania w podziemnych i powierzchniowych zakładach górniczych w wyrobiskach

» czytaj więcej

Ładownice wielostanowiskowe typu LU–…

Ładownice LU-136, LU-102, LU-68, LU-51 i LU-17 przeznaczone są do bezobsługowego ładowania akumulatorów lamp produkcji „FASER” S.A. typu LN-IZA, LN-04, LG-3MH i LS-04

» czytaj więcej

Pochłaniacz ochronny górniczy POG – 8M

jest oczyszczającym sprzętem ochrony układu oddechowego, przeznaczonym do indywidualnej ucieczki, zabezpieczający użytkownika przed tlenkiem węgla podczas wycofywania się z miejsc

» czytaj więcej

Wykrywacz gazów WG-2M

 przeznaczony jest do wykrywania oraz określania procentowej zawartości CO, CO2, H2S lub innych gazów w powietrzu, odpowiednio do użytego wykrywacza rurkowego.

» czytaj więcej

 

Aparat regeneracyjny W-70M

jest następcą znanego aparatu tlenowego W-70. Przeznaczony jest do ochrony układu oddechowego podczas przeprowadzania prac ratowniczych

» czytaj więcej

 

Lampa nahełmna CL-01P

należy do urządzeń Grupy I, kategorii M1, z poziomem zabezpieczenia Ma. Przeznaczona jest do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem

» czytaj więcej

Lampa nahełmna LN–LUNA

przeznaczona jest do indywidualnego oświetlenia miejsca pracy górnika. Lampa zasilana jest z bezobsługowego akumulatora Li-ion, praktyczna w eksploatacji, zapewniająca dobre

» czytaj więcej

Ładownica jednostanowiskowa LU–1

jest uniwersalną ładownicą przeznaczoną do ładowania akumulatorów lamp nahełmnych i sygnalizacyjnych produkcji „FASER” S.A. z akumulatorami Ni-MH o napięciu nominalnym 3,6 V.

» czytaj więcej

Maska twarzowa MT 313/4 „ANKA1”

w połączeniu z odpowiednim sprzętem służy do ochrony dróg oddechowych człowieka. Ponadto chroni oczy i twarz przez bezpośrednim działaniem substancji szkodliwych.

» czytaj więcej

Pochłaniacz SX tlenku węgla typ: CO 804

Pochłaniacz tlenku węgla jest przeznaczony do stosowania podczas długotrwałych prac laboratoryjnych, remontów i napraw w czasie zakłóceń przemysłowych procesów technologicznych i w innych sytuacjach

» czytaj więcej

Zestaw pomocniczy ZP-2 do kontroli szczelności masek

przewidziany jest do współpracy z przyrządem kontrolnym PK-9 i PK-9M. Kontroli mogą podlegać maski do aparatów tlenowych z łącznikiem centralnym 5/16 oraz maski aparatów tlenowych AU-9E.

» czytaj więcej

Aparat regeneracyjny W-2000

jest następcą znanego aparatu tlenowego W-70. Przeznaczony jest do ochrony układu oddechowego podczas przeprowadzania prac ratowniczych

» czytaj więcej

 

Lampa nahełmna LG-3MH

należy do urządzeń grupy I, kategorii M1, przeznaczona jest do stosowania w podziemnych i powierzchniowych zakładach górniczych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i / lub pyłu węglowego

» czytaj więcej

 

Ładownica pięciostanowiskowa LU–5

jest uniwersalną ładownicą przeznaczoną do ładowania akumulatorów lamp nahełmnych i sygnalizacyjnych produkcji „FASER”S.A. z akumulatorami Ni-MH o napięciu nominalnym 3,6 V.

» czytaj więcej

Nosze uniwersalne NU-1

służą do transportu poszkodowanego w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej z miejsca wypadku do punktu, w którym zostanie odebrany przez służby medyczne.

» czytaj więcej

Uniwersalny przyrząd do kontroli aparatów oddechowych PK-9M i PK-11M

Przyrząd kontrolny PK-9M przeznaczony jest do kontroli aparatów oddechowych tlenowych i powietrznych, natomiast PK-11M do aparatów powietrznych. Umożliwiają skontrolowanie aparatów

» czytaj więcej

Aparat tlenowy ucieczkowy SR-K30 A

jest przeznaczony do ochrony układu oddechowego użytkownika podczas jego wycofywania się (ucieczki) ze strefy

» czytaj więcej

 

Aparat tlenowy ucieczkowy ATU-1

przeznaczony jest do jednorazowego użycia dla ochrony układu oddechowego użytkownika podczas jego wycofywania

» czytaj więcej

Pochłaniacz K2 typ:1053

Pochłaniacz ma zastosowanie podczas krótkotrwałych prac laboratoryjnych, remontów, napraw, w czasie zakłóceń przemysłowych procesów technologicznych, w przypadku awarii i konieczności ewakuacji załogi (ludzi) z zagrożonej strefy oraz w innych sytuacjach wymagających użycia sprzętu ochronnego.

» czytaj więcej